Skip navigation

 

Ochrana soukromí Maschinenfabrik HEUTE GmbH & Co. KG věnuje velkou pozornost ochraně osobních údajů. Zavázali jsme se k ochraně soukromí všech osob, které využívají naše služby a jejich osobní data považujeme za důvěrná v souladu s platnými zákonnými požadavky.

Osobní data Osobní data budou shromažďována pouze pokud nám je svěříte dobrovolně, např. jako součást dotazníku. Shromážděné údaje budou používány výhradně k účelu naplnění vašich potřeb a požadavků. Data budou uložena v rozsahu ve kterém jste je zadali.

Google Analytics a cookies Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti služby Google Analytics poskytované společností Google, Inc (dále jen Google). Google Analytics používají textové soubory cookies, které jsou ukládány ve vašem počítači, aby pomohly webové stránce rozpoznat, jak ji uživatelé používají. Informace generovaná souborem cookie o způsobu, jak používáte webovou stránku (včetně vaší IP adresy) bude odeslána a uložena na servery společnosti Google ve Spojených státech amerických. Google tyto informace použijte pro účely zjišťování vašeho využívání webové stránky, sestavení zprávy o webové aktivitě pro správce webu a poskytnutí dalších služeb vztahujících se k aktivitě na webové stránce a používání internetu. Google může také tyto informace poskytnout třetím stranám, když je to vyžadováno zákony, nebo když třetí strany zpracovávají tyto informace za Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli dalšími daty, které vlastní. Používání cookies můžete zakázat v předvolbách vašeho prohlížeče, ale vezměte prosím na vědomí, že pak možná nebudete moci využít všechny funkce této webové stránky.

Právo na informace
V souladu s německým spolkovým zákonem na ochranu údajů (BDSG) máte právo, aby vám byly poskytnuty bezplatně informace vztahující se k vašim uloženým datům a pokud je to relevantní, i právo na opravu, blokování nebo smazání těchto dat. V případě dotazů ke sběru, zpracování a využívání vašich uložených dat, pro informace, opravy, blokování nebo smazání dat, stejně jako pro odvolání uděleného souhlasu s jejich zpracováním, laskavě kontaktujte: Maschinenfabrik HEUTE GmbH & Co. KG, Höhscheider Weg 37, 42657 Solingen info@heute-gmbh.de or +49 (0)212/380310"