Skip navigation

HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Höhscheider Weg 37
42699 Solingen

Německo

Telefon (+49) 0212-380310
Telefax (+49) 0212-3803139

infoheute-gmbhde
www.heute-gmbh.de

Umsatzsteuernummer: DE120883003
EAR / WEEE-Reg.-Nr.: DE 59647494
Kommanditgesellschaft Sitz Solingen, AG Solingen HRA 20041
Persönlich haftende Gesellschafterin: Löwe Beteiligungs GmbH mit Sitz in Solingen, AG Solingen HRB 15106
Geschäftsführer: Christian Löwe

Konzept | Design | Programmierung:
H+S Kommunikation GmbH
www.sebastian.de

Vyloučení odpovědnosti::
Návštěvou webové stránky HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG uživatel deklaruje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami. 

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost, pravdivost a aktuálnost uvedených textů a obrázového materiálu ani za škody způsobené stažením informací, instalací a/nebo použitím informací nebo programového vybavení, které je zde k dispozici.

Produkty jsou doporučené firmou HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. na základě subjektivního úsudku nebo skutkových tvrzení. 

Neručíme za škody, které vzniknou uživateli objednáním produktu nebo služeb přičemž nebudou naplněna jeho očekávání v oblasti vlastností produktu.

Neručíme za ušlý zisk, bezprostřední a následné škody. Následně HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG neručí za technické závady, jejichž příčinou je nesprávná montáž a zacházení, nebo poruchy způsobené příčinami ležící mimo dosah odpovědnosti jejich pověřených zástupců či způsobené vyšší mocí. Odpovídáme pouze za úmysl, nebo hrubou nedbalost. 


V rozhodnutí z 12. 5. 1998 (312 O 85/89), „Ručení za odkazy“ rozhodl Krajský soud v Hamburku, že ten, kdo použije na svých webových stránkách odkaz na jiné webové stránky, je spoluzodpovědný za jejich obsah. Na této webové stránce jsou odkazy na obsah jiných webových stránek a jiných serverů. Pro všechny odkazy platí: Distancujeme se vysloveně od jejich obsahů, tyto odkazy si nepřivlastňujeme a proto za ně nepřebíráme zodpovědnost, neboť nemůžeme ovlivnit jejich obsah.

Všechny strany této webové stránky jsou chráněny copyrightem. Texty, obrázky, stejně jako všechny ostatní údaje nesmějí být použité bez výslovného souhlasu firmy HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. Citace v běžné formě jsou povolené. Odkazy na naši stránku vítáme. Texty a obrázky podléhají copyrightu firmy HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG nebo výslovnému souhlasu jeho vlastníků. 

Případné spory na základě této webové stránky, v případě, že směřují na firmu HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co., podléhají zákonům Spolkové republiky Německo, místně příslušný soud je v Solingenu. 

Pokud se stane některé z výše uvedených ustanovení neplatné, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.