Skip navigation

HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Höhscheider Weg 37
42699 Solingen

Deutschland

Telefon (+49) 0212-380310
Telefax (+49) 0212-3803139

infoheute-gmbhde
www.heute-gmbh.de

Umsatzsteuernummer: DE120883003
EAR / WEEE-Reg.-Nr.: DE 59647494
Kommanditgesellschaft Sitz Solingen, AG Wuppertal HRA 20041
Persönlich haftende Gesellschafterin: Löwe Beteiligungs GmbH mit Sitz in Solingen, AG Wuppertal HRB 15106
Geschäftsführer: Christian Löwe

Konzept | Design | Programmierung:
H+S Kommunikation GmbH
www.sebastian.de

HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Höhscheider Weg 37
42699 Solingen

Německo

Telefon (+49) 0212-380310
Telefax (+49) 0212-3803139

infoheute-gmbhde
www.heute-gmbh.de

Umsatzsteuernummer: DE120883003
EAR / WEEE-Reg.-Nr.: DE 59647494
Kommanditgesellschaft Sitz Solingen, AG Solingen HRA 20041
Persönlich haftende Gesellschafterin: Löwe Beteiligungs GmbH mit Sitz in Solingen, AG Solingen HRB 15106
Geschäftsführer: Christian Löwe

Konzept | Design | Programmierung:
H+S Kommunikation GmbH
www.sebastian.de

Haftungsbedingungen:
Mit Aufruf der Website der HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG erklärt der Nutzer sein ausdrückliches Einverständnis der nachfolgenden Nutzungsbedingungen. 


Des Weiteren übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Wahrheit und Aktualität des vorhandenen Text- und Bildmaterials, sowie für Schäden, die durch das Herunterladen, Installieren oder Verwenden der zur Verfügung gestellten Informationen und Software entstehen.

Produktempfehlungen, die von der HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. abgegeben werden, sind subjektive Werturteile oder Tatsachenbehauptungen. Wir haftet nicht für Schäden, die Nutzern deswegen entstehen, weil sie Produkte erwerben und sich beim Erwerb eines Produktes oder einer Dienstleistung auf das Werturteil oder die Tatsachenbehauptungen verlassen haben, und die Qualität im Nachhinein nicht den Erwartungen entspricht. 


Wir haften nicht für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden und Folgeschäden. Des Weiteren haftet die HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG nicht für technische Störungen, die ihre Ursache nicht im Verantwortungsbereich vom oder ihren Erfüllungsgehilfen haben, ferner nicht für Schäden, die auf höherer Gewalt beruhen. Im Übrigen haftet wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 


Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite eventuell mit zu verantworten sind. Auf dieser Website sind Links zu Inhalten anderer Websites und zu anderen Servern. Für alle Links gilt: Wir distanzieren uns ausdrücklich von diesen Inhalten, wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und können keine Haftung dafür übernehmen, da wir keinen Einfluss auf deren Inhalte haben.

Alle Seiten dieser Website unterliegen dem Copyright. Die Texte, Bilder wie auch alle anderen Daten dürfen nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung Maschinenfabrik HEUTE GmbH & Co. verwendet werden. Zitate in üblicher Form sind zulässig. Links auf diese Website sind erwünscht. Für die verwendeten Texte und Bilder liegt das Copyright bei der HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG oder es liegt die ausdrückliche Zustimmung des Copyright-Inhabers vor oder dieser war trotz aller Bemühungen nicht auffindbar. Etwaigen berechtigten Copyrightansprüchen wird sofort entsprochen. 


Etwaige Streitigkeiten aufgrund dieser Website, sofern sie gegen die HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. gerichtet sind, unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit dem Gerichtsstand Solingen 


Sofern eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam ist oder wird, so sind die anderen Bestimmungen davon unberührt und behalten ihre Gültigkeit.

Vyloučení odpovědnosti::
Návštěvou webové stránky HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG uživatel deklaruje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami. 

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost, pravdivost a aktuálnost uvedených textů a obrázového materiálu ani za škody způsobené stažením informací, instalací a/nebo použitím informací nebo programového vybavení, které je zde k dispozici.

Produkty jsou doporučené firmou HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. na základě subjektivního úsudku nebo skutkových tvrzení. 

Neručíme za škody, které vzniknou uživateli objednáním produktu nebo služeb přičemž nebudou naplněna jeho očekávání v oblasti vlastností produktu.

Neručíme za ušlý zisk, bezprostřední a následné škody. Následně HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG neručí za technické závady, jejichž příčinou je nesprávná montáž a zacházení, nebo poruchy způsobené příčinami ležící mimo dosah odpovědnosti jejich pověřených zástupců či způsobené vyšší mocí. Odpovídáme pouze za úmysl, nebo hrubou nedbalost. 


V rozhodnutí z 12. 5. 1998 (312 O 85/89), „Ručení za odkazy“ rozhodl Krajský soud v Hamburku, že ten, kdo použije na svých webových stránkách odkaz na jiné webové stránky, je spoluzodpovědný za jejich obsah. Na této webové stránce jsou odkazy na obsah jiných webových stránek a jiných serverů. Pro všechny odkazy platí: Distancujeme se vysloveně od jejich obsahů, tyto odkazy si nepřivlastňujeme a proto za ně nepřebíráme zodpovědnost, neboť nemůžeme ovlivnit jejich obsah.

Všechny strany této webové stránky jsou chráněny copyrightem. Texty, obrázky, stejně jako všechny ostatní údaje nesmějí být použité bez výslovného souhlasu firmy HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. Citace v běžné formě jsou povolené. Odkazy na naši stránku vítáme. Texty a obrázky podléhají copyrightu firmy HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG nebo výslovnému souhlasu jeho vlastníků. 

Případné spory na základě této webové stránky, v případě, že směřují na firmu HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co., podléhají zákonům Spolkové republiky Německo, místně příslušný soud je v Solingenu. 

Pokud se stane některé z výše uvedených ustanovení neplatné, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.