Skip navigation

Nejlepší prevence přenosu nečistot na podrážkách obuvi.

Série ProfilGate® go byla navržena pro místa s vysokou frekvencí pohybu osob.

Zvláště dlouhá kartáčová vlákna jsou vhodná pro čištění profilovaných podrážek pracovní obuvi. Při instalaci je vhodné instalovat i zábradlí, aby čisticí zóny nebylo možné obcházet.

Modely série go
ProfilGate b55® go  
Typické použití pro
  • vstupní haly a koridory
  • přístupové chodby
  • výrobní prostory citlivé na znečištění
  • zaměstnanecké vchody
  • východy
  • před ESD kontrolními stanovišti

Čisticí zóna pro chodce a menší vozíky u ESD kontrolního místa

Povrchová varianta s rampami