Skip navigation

Types of installation for ProfilGate®

 

"Základní doporučovaný typ instalace je zabudováním pod úroveň podlahy. Proti povrchové instalaci s nájezdovými rampami má mnoho výhod. Rošty jsou zarovnány s povrchem podlahy, takže jsou průjezdné ze všech stran bez rizika nehody, celek působí esteticky a šetří místo, protože nejsou nutné nájezdové rampy. Namísto ramp je možné instalovat další kartáčové rošty a zlepšit tak kvalitu čištění. Výhodou je i to, že nečistoty se automaticky shromažďují v nejnižším bodu místnosti - v zásobníku. Dále touto instalací nevznikají další rohy, kde by se mohly zadržovat nečistoty."

c_crd_ebenerdig.jpg

Podpovrchová instalace

c_crd_ebenerdig.jpg

Podpovrchová instalace

c_crd_ebenerdig.jpg
c_crd_oberflur.jpg

Povrchová instalace

c_crd_oberflur.jpg

Povrchová instalace

c_crd_oberflur.jpg