Skip navigation

Povrchová instalace s nájezdovými rampami

Tento způsob instalace se doporučuje pouze ke krátkodobému použití (například k testování, či při dočasném provozu). Je nutné použít nájezdové rampy, které se objednávají samostatně. Instalace samotná je však velmi jednoduchá a spočívá ve vyvrtání děr a přišroubování vodicích lišt k podlaze.

1. Přesvědčte se, že plocha pro instalaci je pevná a rovná.

2. Položte čisticí pole a vycentrujte je v ose jízdy.

3. Umístěte vodicí lišty podél okrajů čisticích polí.

4. Připravte uchycení šroubů v podlaze.

5. Přišroubujte vodicí lišty.

6. Přišroubujte nájezdové rampy.

7. Nainstalujte kartáčové rošty.

8. Připraveno k použití