Skip navigation

Company

Our partner Martin Csaszar from INGOCLEAR s.r.o.

Get to know our sales partner for Slovakia!

  • Published: 22.07.2020
  • Author:
  • Share article

What have you done before selling ProfilGate®?

Herr Martin Csaszar, Vertriebspartner ProfilGate®, Slowakei

We processed basic information on our web side www.ingoclear.sk  and prepared  advertisement materials regarding the system ProfilGate®, data informations for support and for well understanding.

Spracovali sme základné informácie na našom web portal www.ingoclear.sk a pripravili reklamné materiali v súvislosti so systémom ProfilGate® a informácie pre podporu a jednoduché pochopenie.

Why did you choose this profession?

ProfilGate® presents a simple, functional system and looks very interesting. It also presents one of the next cleaning solutions for customers with problematic cases.


ProfilGate® predstavuje jednoduchý funkčný system a vyzerá veľmi zaujímavo a taktiež pre zákazníkov predstavuje jeden z ďalších riešení tejto problematiky.

What do you enjoy most about selling ProfilGate®?

For customers the system can solve several problems, for example to capture several kinds of dirt, dust and it also helps areas regarding disinfection case.

Pre zákazníkov je možné vyriešiť niekoľko problémov, napríklad ako zachytiť rôzne typy nečistôt, prach a taktiež napomáha oblasti dezinfekcie.

Since when are you a sales partner for ProfilGate®?

INGOCLEAR s.r.o. is a partner since 2015, however common cooperation has started through the company INGOTTO s.r.o since 2011.

INGOCLAER s.r.o  od roku 2015 avšak spoločná spolupráca začala prostredníctvom spoločnosti INGOTTO s.r.o. od roku 2011.

Martin Csaszar at the Sales Meeting 2018.

How did you get to know about ProfilGate®?

HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG sold also kinds of shoeshine machines in the past which we sold before the ProfilGate® system.

Spoločnosť HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG už v histórií predávala niekoľko druhov čističov topánok, ktoré sme predávali ešte pred systémom ProfilGate.

Who is your favourite customer?

My favourite customers are automotive manufacturers and automotive suppliers.

Automobilový výrobca a subdodávatelia automobilového sektora.

Where do you see the biggest challenge in selling ProfilGate® in the future?

I see it in the food production sector with our solution für the disinfection area.

Sektor potravinárských výrobcov a riešenie dezinfekcie.

Anything else you would like to tell us:

We thank you for your support and cooperation so far. Good luck in the future.

Ďakujeme za Vašu podporu a doterajšiu spoluprácu. Veľa šťastia v budúcnosti.

You like the article? Share now!

Do you have any questions or suggestions?

We are looking forward to your message.

Martin Csaszar, Vetriebspartner der HEUTE Maschinenfabrik

Martin Csaszar

INGOCLEAR s.r.o.

Write an e-mail