Skip navigation

HEUTE Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Höhscheider Weg 37
42699 Solingen
Niemcy

Telefon: (+49) 0212-380310
Faks:     (+49) 0212-3803139

infoheute-gmbhde
www.heute-gmbh.de

Umsatzsteuernummer: DE120883003
EAR / WEEE-Reg.-Nr.: DE 59647494
Kommanditgesellschaft Sitz Solingen, AG Solingen HRA 20041
Persönlich haftende Gesellschafterin: Löwe Beteiligungs GmbH mit Sitz in Solingen, AG Solingen HRB 15106
Geschäftsführer: Christian Löwe

Konzept | Design | Programmierung:
H+S Kommunikation GmbH
www.sebastian.de

Ograniczenie odpowiedzialności:
MOdwiedzając stronę internetową Maschinenfabrik HEUTE GmbH & Co. KG, użytkownik zobowiązuje się postępować zgodnie z regulaminem tej strony.  

Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, prawdziwość i przydatność tekstów i ilustracji znajdujących się na stronie, ani za szkody wynikłe z pobierania, instalacji i korzystania z informacji i oprogramowania zamieszczonych na tej stronie.

Rekomendacje produktowe publikowane przez Maschinenfabrik Heute GmbH & Co. stanowią subiektywną ocenę. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z opierania się o wyżej wymienione rekomendacje przy zakupie produktów lub usług, ani za nieadekwatność jakości tych produktów lub usług w stosunku do oczekiwań klienta. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysku, ani za szkody pośrednie i wynikowe. Ponadto firma Maschinenfabrik HEUTE GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane czynnikami wychodzącymi poza zakres odpowiedzialności jej pośredników, ani za szkody powstałe w wyniku okoliczności siły wyższej. Ponosimy odpowiedzialność jedynie za własne zaniedbania i działania celowe.  

Zgodnie z orzeczeniem sądu okręgowego w Hamburgu z dnia 12 maja 1998 roku (312 O 85/98) odnośnie odpowiedzialności za odnośniki, osoby zamieszczające na własnej stornie internetowej odnośniki do innych stron mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za zawartość tych stron. Na stronie firmy Maschinenfabrik HEUTE GmbH & Co. KG znajdują się odnośniki do innych stron i innych serwerów, a poniższe oświadczenie odnosi się do nich wszystkich: Niniejszym dystansujemy się od dostępnych tam treści. Nie są one naszą własnością i nie mamy na nie wpływu, wobec czego nie uznajemy naszej odpowiedzialności za nie.

Wszystkie strony wchodzące w skład naszego serwisu objęte są prawem autorskim. Teksty, ilustracje i wszelkie inne dane nie mogą być wykorzystywane bez zgody Maschinenfabrik HEUTE GmbH & Co. Dozwolone jest cytowanie tych treści w zwyczajowej formie. Zachęca się dołączanie odnośników do naszej strony. Wszelkie treści zawarte na naszej stronie stanowią własność firmy Maschinenfabrik HEUTE GmbH & Co. KG, bądź wykorzystywane są za zgodą właściciela. Mogą też pojawić się tam treści, których właściciela nie udało nam się ustalić, pomimo usilnych starań. Wszelkie roszczenia dotyczące praw autorskich zostaną rozpatrzone niezwłocznie.

Wszelkie roszczenia wobec Maschinenfabrik HEUTE GmbH & Co. KG wynikające z treści strony podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Sądem właściwym do rozpatrywania tych roszczeń jest sąd w Solingen. 

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okaże się nieprawomocne bądź straci prawomocność, wszystkie pozostałe postanowienia pozostają w mocy.