Skip navigation

Instalacja naziemna z rampami

Instalacja systemu ProfilGate® nad ziemią jest zalecana wyłącznie na krótki okres (np. do testów lub w fazach przejściowych). W takim przypadku konieczne jest zastosowanie rampy, którą należy zamówić oddzielnie. Proces instalacji jest prosty i został opisany poniżej.

1. Upewnić się, że obszar montażu jest płaski, a podłoże twarde.

2. Odpowiednio przystosować pomieszczenie i dopasować pola czyszczenia do pasa ruchu.

3. Dopasować wsporniki do boków.

4. Przygotować wsporniki montażowe.

5. Przykręcić wsporniki boczne do podłoża.

6. Zamontować rampy.

7. Zamontować kratownice ze szczotkami.

8. System ProfilGate podczas pracy.