Skip navigation

Instalacja naziemna z rampami

Instalacja systemu ProfilGate® nad ziemią jest zalecana wyłącznie na krótki okres (np. do testów lub w fazach przejściowych). W takim przypadku konieczne jest zastosowanie rampy, którą należy zamówić oddzielnie. Proces instalacji jest prosty i został opisany poniżej.

c_oberflur1.jpg

1. Upewnić się, że obszar montażu jest płaski, a podłoże twarde.

c_oberflur1.jpg

1. Upewnić się, że obszar montażu jest płaski, a podłoże twarde.

c_oberflur1.jpg

1. Upewnić się, że obszar montażu jest płaski, a podłoże twarde.

c_oberflur2.jpg

2. Odpowiednio przystosować pomieszczenie i dopasować pola czyszczenia do pasa ruchu.

c_oberflur2.jpg

2. Odpowiednio przystosować pomieszczenie i dopasować pola czyszczenia do pasa ruchu.

c_oberflur2.jpg

2. Odpowiednio przystosować pomieszczenie i dopasować pola czyszczenia do pasa ruchu.

c_oberflur3.jpg

3. Dopasować wsporniki do boków.

c_oberflur3.jpg

3. Dopasować wsporniki do boków.

c_oberflur3.jpg

3. Dopasować wsporniki do boków.

c_oberflur4.jpg

4. Przygotować wsporniki montażowe.

c_oberflur4.jpg

4. Przygotować wsporniki montażowe.

c_oberflur4.jpg

4. Przygotować wsporniki montażowe.

c_oberflur5.jpg

5. Przykręcić wsporniki boczne do podłoża.

c_oberflur5.jpg

5. Przykręcić wsporniki boczne do podłoża.

c_oberflur5.jpg

5. Przykręcić wsporniki boczne do podłoża.

c_oberflur6.jpg

6. Zamontować rampy.

c_oberflur6.jpg

6. Zamontować rampy.

c_oberflur6.jpg

6. Zamontować rampy.

c_oberflur7.jpg

7. Zamontować kratownice ze szczotkami.

c_oberflur7.jpg

7. Zamontować kratownice ze szczotkami.

c_oberflur7.jpg

7. Zamontować kratownice ze szczotkami.

c_oberflur8.jpg

8. System ProfilGate podczas pracy.

c_oberflur8.jpg

8. System ProfilGate podczas pracy.

c_oberflur8.jpg

8. System ProfilGate podczas pracy.