Skip navigation

 

Typowe konfiguracje dla czyszczenia opon na zewnątrz pomieszczeń

 

W przejściach z zewnątrz do wewnątrz pomieszczeń zbiera się z reguły dużo zanieczyszczeń. Z tego względu na tych obszarach zalecamy zastosowanie modelu 65mm, którego większy rozmiar pozwala usunąć więcej zanieczyszczeń, co z kolei umożliwia wydłużenie odstępów pomiędzy procedurami czyszczenia i zapewnia oszczędność kosztów.

Długość pola czyszczenia ma kluczowe znaczenie dla skutecznego usuwania zanieczyszczeń z opon. Zalecamy dobranie długości pola równej 3-4 obwodom opony.