Skip navigation

 

Typische Konfigurationen für Reifenreinigung innen

 

 

Typowe konfiguracje dla czyszczenia opon wewnątrz pomieszczeń

 

Die Breite des Reinigungsfeldes richtet sich nach den innerbetrieblichen Fahrwegen. Die müssen zumindest soweit bestückt werden, dass sichergestellt ist, dass die Fahrzeuge nicht neben dem Feld vorbeifahren.

Die Länge des Reinigungsfeldes ist entscheidend für eine intensive Schmutzabnahme. Deshalb sollte zur optimalen Abreinigung die Feldlänge ca. dem 3-4-Fachen des zu reinigenden Reifenumfangs entsprechen.

Szerokość pola czyszczenia zależy od podjazdów. Należy wymusić przejazd pojazdu po polu czyszczenia i uniemożliwić ominięcie go.

Długość pola czyszczenia ma kluczowe znaczenie dla skutecznego usuwania zanieczyszczeń z opon. Zalecamy dobranie długości pola równej 3-4 obwodom opony.

config_innen_3x4_b55.png

Dies ist eine typische Konfiguration für mittelgroße Fahrzeuge und Schmutzaufkommen.

Segmente: 3 x 4 ProfilGate b55
Feldgröße: 2154 x 3920 mm

config_Ampel-Eignung_innen_b55_3x4_gruen.png

Sehr gute Reinigung bei Reifen bis Ø 415 mm

config_Ampel-Eignung_innen_b55_3x4_gelb.png

Gute Reinigung bei Reifen bis Ø 542 mm

config_innen_3x4_b55.png

Jest to typowa konfiguracja dla pojazdów średniej wielkości i dla umiarkowanej ilości zanieczyszczeń.

Segmenty: 3 x 4 ProfilGate® b55 go
Wielkość pola: 2154 x 3920 mm

config_Ampel-Eignung_innen_b55_3x4_gruen.png

Bardzo efektywne czyszczenie dla opon z Ø < 415 mm

config_Ampel-Eignung_innen_b55_3x4_gelb.png

Dobre czyszczenie dla opon z Ø < 542 mmschematische Darstellung Abmessungen ProfilGate® Schmutzmatte für innerbetriebliche Reifenreinigung

Diese Konfiguration eignet sich für Fußgänger, Routenzüge und FTS vor sensiblen Bereichen.

Segmente: 3 x 3 ProfilGate st55
Feldgröße: 2154 x 2940 mm

config_Ampel-Eignung_innen_st55_3x3_gruen.png

Sehr gute Reinigung bei Reifen bis Ø 311 mm

config_Ampel-Eignung_innen_st55_3x3_gelb.png

Gute Reinigung bei Reifen bis Ø 406 mm

config_innen_3x3_st55_FTS.png

Ta konfiguracja wykorzystuje ProfilGate® st55 i jest przeznaczona dla pieszych, ciągników oraz wózków automatycznych.

Segmenty: 3 x 3 ProfilGate st55
Wielkość pola: 2154 x 2940 mm

config_Ampel-Eignung_innen_st55_3x3_gruen.png

Bardzo efektywne czyszczenie dla opon z Ø < 311 mm

config_Ampel-Eignung_innen_st55_3x3_gelb.png

Dobre czyszczenie dla opon z Ø < 406 mm