Skip navigation

 

Typowe konfiguracje dla czyszczenia opon wewnątrz pomieszczeń

 

Szerokość pola czyszczenia zależy od podjazdów. Należy wymusić przejazd pojazdu po polu czyszczenia i uniemożliwić ominięcie go.

Długość pola czyszczenia ma kluczowe znaczenie dla skutecznego usuwania zanieczyszczeń z opon. Zalecamy dobranie długości pola równej 3-4 obwodom opony.