Skip navigation

 

Typowe konfiguracje do czyszczenia i dezynfekcji

 

Modele Profilgate® aqua umożliwiają czyszczenie na mokro i jednoczesną dezynfekcję z użyciem odpowiedniego środka.

Długość pola czyszczenia ma kluczowe znaczenie dla skutecznego usuwania zanieczyszczeń z opon. Zalecamy dobranie długości pola równej 3-4 obwodom opony.