Skip navigation

Zastosowanie

 

Kiedy warto użyć ProfilGate®?

System ProfilGate® jest szczególnie przydatny w zastosowaniach przemysłowych i firmach, w których:

  • istnieje duży ruch kołowy (ponad 20 przejazdów dziennie)
  • towary są przenoszone z zewnątrz do wewnątrz lub pomiędzy strefami drugorzędnymi a wymagającymi wysokiej klasy czystości
  • chciałyby obniżyć koszty związane z utrzymaniem czystości
  • uważają czystość za istotny czynnik dla jakości końcowego produktu
  • szukają sposobu poprawienia parametrów BHP poprzez zapewnienie suchej powierzchni i wyeliminowanie zabrudzeń pochodzących z kół
  • unikają mikroorganizmów i bakterii pochodzących z ubrań i pojazdów.


System ProfilGate® to przydatne rozwiązanie we wszystkich branżach, w których istnieje problem z zabrudzeniami i ich eliminacją. System stanowi doskonałe wsparcie przy wdrażaniu programów klasy 5S oraz projektów doskonalenia procesów produkcyjnych (Total Productive Manufacturing).

Automotive

Motoryzacja

W ostatnich latach "Czystość klasy technicznej" stała się koncepcją istotną dla jakości procesów realizowanych w zakładach motoryzacyjnych oraz wśród ich dostawców. Niezwykle wrażliwe komponenty są często transportowane, co wymaga minimalizowania ryzyka związanego z przenoszeniem zabrudzeń. Ponadto, wiele spółek chce lub musi mieć certyfikat jakości ISO 16232 / VDA 19.2.

Hygiene

Medycyna

"Szpitale, domy starości, domy opieki i inne instytucje to miejsca, w których duży ruch z zewnątrz jest podstawą ich działalności. W takim miejscach przenoszenie zabrudzeń jest wzmożone, gdyż przez większość czasu ciężko określić poziom czystości np. wózków na pranie, naczynia czy innych pojazdów. "

c_packaging.jpg

Opakowania

Zmniejszenie wadliwości, liczby zwrotów i reklamacji to priorytetowe działania w branży opakowań. Ponadto wprowadzane są mechanizmy minimalizujące przenoszenie zabrudzeń ze stref warsztatowych do stref produkcyjnych i magazynów (Standard BRC Global 4.7.7). W dzisiejszych czasach niezwykle ważny jest poziom czystości, gdyż produkcja opakowań jest sterylna.

Chemical & Pharma

Chemikalia

Ruch pojazdów powoduje zwiększenie zabrudzeń i pogorszenie jakości produktów. System ProfilGate® pomaga skutecznie wdrożyć zasady Dobrej Praktyki Wytwórczej (GMP) oraz udoskonalić środowisko i procesy zapewnienia jakości.

c_pharma.jpg

Farmaceutyka

System ProfilGate® stanowi pomoc przy wprowadzaniu programów audytowych APIC i zasad Dobrej Praktyki Wytwórczej (GMP), które stanowią wytyczne dla środowiska i procesów produkcyjnych.

Electronics

AGD i urządzenia

Czystość klasy technicznej odgrywa istotną rolę w produkcji elementów elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych, a także dla ich jakości i stabilności (strefy ESD). System ProfilGate® minimalizuje przenoszenie zabrudzeń, aby umożliwić odseparowanie stref brudnych od pomieszczeń czystych.

Food

Żywność i napoje

System ProfilGate® jest stosowany w śluzach higienicznych, aby zminimalizować roznoszenie się bakterii. Lepsza jakość produktu końcowego i poprawiona jakość przetwarzania żywności zapobiegają źle widzianym zwrotom i reklamacjom. Dodatkowo system ProfilGate® pomaga skutecznie wdrażać standardy żywnościowe (Standard BRC Global 4.7.7).